Շաբաթ, 26 Սեպտեմբեր 2020, 14:30Ողջույն Guest | Խումբ "Հյուրեր"

Կայքի մենյու
Փնտրել
Գլխավոր էջ » 2011 » Փետրվար » 20
Դիտումներ: 635 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Դիտումներ: 879 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Դիտումներ: 1088 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՈՍ­ՏԻ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ  ՁԵՐ­ԲԱ­ԿԱ­ԼԵԼ Է ԿԵՍ ԳԼԽՈՎ ՀԱՆ­ՑԱ­ԳՈՐ­ԾԻՆ

ԱՄՆ-ի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի հանցագործի, որի գանգի կեսն ու ճակատը բացակայում են: Ըստ բրիտանական լրատվամիջոցների, 25-ամյա Կարլոս Ռոդրիգեսին մեղադրում են մարմնավաճառության, թմրանյութերի վաճառքի և զինված կողոպուտի մեջ: Ոստիկանները լուսանկարել են Ռոդրիգեսին անկետայի համար: Այս նկարները տեղադրվել են բանտի պաշտոնական կայքում, ինչը դարձել է բանավեճերի բուռն առարկա: Համացանցից օգտվողներն սկսել են վիճել այդ լուսանկարների իսկության շուրջ:
Լուսանկարների իսկության օգտին խոսում է այն, որ դրանք հայտնվել են բանտի պաշտոնական կայքում: Բացի դրանից, տվյալ բանտի մամուլի գործակալության աշխատողն ասել է, որ ինքն անձամբ տեսել է կասկածյալին: Հիշեցնենք, որ Ռոդրիգեսին հարկ եղավ ազատ արձակել ձերբա ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 613 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԳԱՅԹԱԿՂԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ԲՌՆԱԿԱԼՆԵՐԸ ԾՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱՏԱՄՆԵՐՈՎ 
Նո­րա­ծին­նե­րը սո­վո­րա­բար ծնվում են առանց ատամ­նե­րի: Այս­պես է սահ­մա­նել բնու­թյու­նը, որ­պես­զի մայ­րը կե­րակ­րե­լու ըն­թաց­քում չմեր­ժի երե­խա­յին: Սա­կայն գո­յու­թյուն ու­նի մեկ փաստ. եր­կու հա­զար նո­րա­ծին­նե­րից մե­կը ծնվում է դուրս եկած մեկ ատա­մով: Եվ այդ ժա­մա­նակ կրծքով կե­րակ­րե­լը մոր հա­մար դառ­նում է իս­կա­կան տան­ջանք: Նա ավ­տո­մատ կեր­պով սկսում է կե­րակ­րել նրան ավե­լի քիչ  և ընդ­հան­րա­պես դա­դա­րում է կե­րակ­րե­լուց: Երե­խան ուղ­ղա­կի սկսում է պայ­քա­րել ու­տե­լու հա­մար: Ման­կուց նրա մոտ սկսում է զար­գա­նալ ինչ որ բանի պա­կա­սության բար­դույ­թը: Եվ հե­տա­գա­յում, ավե­լի հա­սուն տա­րի­քում, նա փոր­ձում է լրաց­նել պա­կա­սը: Մար­դա­բան­նե­րը պար­զել են, որ աշ­խար­հի առաջ­նորդ-բռնա­պե­տնե­րի մեծ մա­սը ծնվել է մեկ ատա ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 1493 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՀՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ ԵՆ ՏՐՈՅԱՆ

Գերմանացի հնագետները նոր գյուտեր են հայտնաբերել հին Տրոյայի պեղումների ժամանակ: Եվ հանգել են այն եզրակացության, որ բրոնզե դարում մարդիկ բնակվում էին նաև բերդի տարածքից դուրս: Պարզվում է, որ Տրոյա VI-ը և VII-ը շատ ավելի մեծ էին, քան կարծում էին նախկինում: 
Տրոյան գտնվում է Թուրքիայի հյուսիս-արևմտյան մասում` Էգեյան ծովի ափերից մոտ 6,5 կմ հեռավորության վրա: Երբեմն Տրոյա անվանումը փոխարինում են հոմանիշով` Գիսսառլիկ անվանումով: Սակայն իրականում այսպես է կոչվում Տեպեն` արհեստական թումբը, որն աճում էր այն ժամանակվանից, երբ այստեղ մարդիկ են ապրում: Գիսսառլիկի բարձրությունը 30 մետր է: Դեռ XIX դարի առաջին կեսին բազմաթիվ հնագետներ ենթադրում էին, որ ժամանակին հենց այստեղ է գտնվել Տրոյան: Բայց հայտնի հայտնագործությունը XIX դարի վերջում արել է Հենրիխ Շլիմանը: Այդ ժամանակից ի վեր այս վայրում հնագետնե ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 960 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ԿԼԵՈՊԱՏՐԱ
Աշ­խար­հում նույն անու­նով եղել են նաև այլ թա­գու­հի­ներ, բայց Կլե­ո­պատ­րան մի­ակն էր` վեր­ջի­նը փա­րա­վոն­նե­րի մեջ, առա­ջին կի­նը քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րի մեջ, դի­վա­նա­գետ, բա­զում լե­զու­ներ իմա­ցող, մա­թե­մա­տի­կոս, գե­ղեց­կու­հի ու հրեշ` մեկ ան­ձի մեջ: 
Նա ու­ներ այն ամե­նը, ինչ ցան­կա­նում էր` սեր, իշ­խա­նու­թյուն, հարս­տու­թյուն ու հե­ղի­նա­կու­թյուն: Քա­նի որ գի­տեր մի խո­րա­ման­կու­թյուն. նպա­տա­կին ավե­լի հեշտ է հասնել, եթե ՙխա­բես՚ դրան: Ներ­քուստ կենտ­րո­նա­նալ ցան­կա­լի ար­դյուն­քի վրա, իսկ ար­տա­քուստ հան­գիստ լի­նել: Իբր, ոչ թե լրջո­րեն եմ գոր­ծում, այլ խա­ղա­լով, թե­թև­ա­կի: Այս­պի­սին է ՙպա­րա­դոք­սալ մտադ­րու­թյան՚ մե­թո­դը: ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 662 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Վ­ՔԵՐ ԵՆ ՆՐԱՆՔ` 
ՄԱՀ­ՎԱՆ  ՍՈՒՐ­ՀԱՆ­ԴԱԿ­ՆԵ­ՐԸ

Հան­գու­ցյալ­նե­րի աշ­խար­հին վերաբերող ցան­կա­ցած փաս­տը մարդ­կանց վա­խեց­նում է են­թա­գի­տակ­ցա­կան մա­կար­դա­կի վրա: 
Բա­նա­կում մի ասաց­վածք է օգ­տա­գործ­վում: Դրանում աս­վում է, որ բա­նակ գնա­ցած զին­վո­րին մայ­րը սպա­սում է հա­վերժ, ըն­կեր­ներն իրար սպա­սում են եր­կու տա­րի, սի­րած աղ­ջի­կը` մեկ տա­րի, իսկ սեր­ժան­տը սպա­սում է շար­վե­լուն` քա­ռա­սուն­հինգ վայր­կյան: Դե­նի­սը ծա­ռա­յել է բա­նա­կում սահ­ման­ված ժամ­կե­տում, իսկ երբ տուն է վե­րա­դար­ձել, իմա­ցել է, որ իր ըն­կե­րու­հին հան­դի­պում է մեկ ու­րի­շի հետ: Թվում է, թե ոչ մի զար­մա­նա­լի բան չկա: Սա­կայն այս դեպ­քի առանձ­նա­հա­տկությունն այն է, որ եր­կու տա­րի առաջ ըն­կե­րու­հու ամու­սի­նը մա­հա­ցել էր, և նա մնա­ցել էր իր դստեր հետ: Դրա­նի ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 632 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ԲՆԱ­ԿԱՆ  ԱՂԵՏ­ՆԵ­ՐԸ 
ՑՆՑՈՒՄ ԵՆ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԸ


2011 թվա­կա­նը մեր մո­լո­րա­կի բնա­կիչ­նե­րից շա­տե­րի հա­մար սկսվեց ան­հա­վա­տա­լի բնա­կան աղետ­նե­րով: Եթե 2010 թվա­կա­նի սկզբին Չի­լին և Հա­յի­թին ցնցվե­ցին ու­ժեղ երկ­րա­շարժ­ե­րից և ցու­նա­մի­ից, ապա այս ձմե­ռը հասց­րել է զար­մաց­նել Եվ­րո­պա­յին ու­ժեղ ձյու­նամր­րիկ­նե­րով, որոնք կտրուկ փո­խա­րին­վե­ցին տա­քա­ցում­նե­րով: Առատ ձյու­նը հալվեց` ջրի տակ թող­նե­լով Գեր­մա­նի­ան, Ավստ­րի­ան ու Հուն­գա­րի­ան: Ըստ կան­խա­տե­սում­նե­րի` առա­ջի­կա շա­բաթ­նե­րի ըն­թաց­քում սպաս­վում է ջեր­մաս­տի­ճա­նի հա­ջորդ կտրուկ ան­կու­մը Արևմ­տյան Եվ­րո­պա­յի ամ­բողջ տա­րած­քում, ին­չից մեծ տա­րածք­նե­րը կա­րող են վե­րած­վել մի հսկա սառ­ցա­դաշ­տի: 
Նոր Աշ­խար­հում մո­տա­կա օրե­րին ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 587 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՄԱ­ՅԱ­ՆԵ­ՐԻ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐԵ­ՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ 2012 ԹՎԱ­ԿԱ­ՆԻ ՎԵ­ՐԱ­ԲԵ­ՐՅԱԼ

Գիտ­նա­կան­նե­րը կրկին հաշ­վել են մա­յա­նե­րի օրա­ցույց­նե­րը ժա­մա­նա­կագ­րու­թյան ժա­մա­նա­կա­կից հա­մա­կար­գե­րին հա­մա­պա­տաս­խան և խորհր­դա­վոր ար­ձա­նագ­րու­թյուն­նե­րից քա­ղել են որոշ հե­տաքր­քիր տե­ղե­կու­թյուն­ներ... 
Պարզ­վում է` Եր­կիր մո­լո­րա­կի վրա 2012 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 23-ին տե­ղի կու­նե­նան որոշ իրա­դար­ձու­թյուն­ներ: Չէ՞ որ այդ օրը պետք է ավարտ­վի հին­գե­րորդ Արե­գա­կը: 
Ըստ մա­յա­նե­րի ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցի, ժա­մա­նա­կա­կից դա­րաշր­ջա­նը սկսվել է 3114  թ., մ.թ.ա. օգոս­տո­սի 12-ին և ավարտ­վե­լու է մ.թ. 2012թ., դեկ­տեմ­բե­րի 23-ին: Ոչ ոք դեռ չի բա­ցատ­րել, թե որ­տե­ղից են մա­յա­նե­րը վերց­րել հենց այս թվա­կան­նե­րը, և ինչն է դրդել նրանց ստեղ­ ... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 676 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

ՆԵԼԼԻ ԽԵՐԱՆՅԱՆ «Ես կա­վե­լաց­նե­ի հայ­կա­կան տո­մա­րում «Ըն­տա­նի­քի տոն», որը պատ­րաստ եմ նշել ամեն օր, ամեն պահ»
ՏԻԳՐԱՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ «Իմ ամենասիրած տոնը իմ եր­կու դուստրե­րի` Անիի և Մա­նեի ծննդյան օրե­րն են»:

... Կարդալ շարունակությունը »
Դիտումներ: 935 | Ավելացրեց: karoline2010 | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Օրացույց
«  Փետրվար 2011  »
ԵրկԵրքՉորՀնգՈւրբՇաբԿիր
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Արխիվ
Copyright Menua © 2020
Ստեղծել անվճար կայք с uCoz